C. Verhulst beheer B.V.Drs. C.J.M. (Kees) Verhulst Mba

Ambrozijnberg 50
4707 MK Roosendaal

t: 06-53899930
e: contact$verhulst-bv.nl

kvk: 20116159
btw: 813412651 B01
Kees Verhulst

Kees Verhulst heeft een ruime ervaring als manager en directeur binnen de sectoren gezondheidszorg, re-integratie, sociale werkvoorziening en arbeidstoeleiding. Hij is werkzaam als interim-manager, zelfstandig consultant en NMI geregistreerd mediator.

In 1991 is hij afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 2000 heeft hij zijn Masters of Business Administration (MBA) behaald aan de universiteit van East Anglia, Norwich (UK). Vanaf 2004 is hij als mediator ingeschreven bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en is hij actief als mediator. Na als orthopedagoog en manager binnen de zorg gewerkt te hebben heeft hij als landelijk manager vanaf 1990 aan de wieg gestaan van de jobcoachactiviteiten in Nederland. Heeft gewerkt binnen de zakelijke dienstverlening in managementfuncties. Als directeur re-integratie bouwde hij een lokale publieke dienst om tot een regionaal opererend re-integratiebedrijf, dat zich kan meten met de grote landelijke spelers. Hij is als adviseur, docent en vakdeskundige betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van management, arbeidsmarkt, ziekte en inkomen. Hij is nauwe betrokken geweest bij ontwikkeling van beleid op lokaal (gemeentelijk) maar ook op landelijk niveau. Zijn deskundigheid op dit gebied heeft hij ook aangewend als manager HRM. Binnen de zorg is hij actief geweest bij het implementeren van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP's) en de daarmee verbonden capaciteitsplanningssytematiek. Het invoeren en uitvoering geven aan integraal management was daar een onderdeel van.

Hij heeft zowel ervaring kennis en affiniteit met de inhoud van de dienstverlening als in de management aspecten in zorg en arbeidsbemiddeling. Zijn visie is dat deze organisatorisch als zakelijke dienstverlening moet worden vormgegeven. Zowel in zijn loondienstfunctie als bij zijn interim- management-functies is hij met dit cultuuraspect: van alleen goed zorgen voor naar goed diensten verlenen vanuit een werkconcept gebaseerd op een zakelijke insteek, binnen organisaties en bedrijven aan de slag geweest.

Vanuit die functies is hij ook belast geweest met inkoopprocessen, aanbestedingen en het (soms zelf ontwikkelen) van dienstverleningsovereenkomsten gebaseerd op performanceafspraken. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het opzetten en implementeren van processen en (nieuwe) werkwijzen. Daarbij heeft hij gewerkt met verschillende kwaliteitssystemen (HKZ,ISO, VCA, Blik op Werk).

Als mediator is hij gespecialiseerd in re-integratie- , arbeids- bedrijfs- mediations. Daarnaast is hij werkzaam als family and devorce mediator. Door zijn ruime kennis en ervaringen in verschillende rollen slaagt hij erin betrokkenheid en zakelijkheid optimaal te combineren.